Over de boeren van Dordt

De Boeren van Dordt willen de landbouw op het Eiland van Dordrecht zichtbaar maken voor Dordtenaren en andere bezoekers. Waar op het Eiland van Dordrecht de vlag van Boeren van Dordt wappert, kunnen mensen terecht voor heel veel verschillende producten: van zuivel tot vlees, van groenten tot honing. Op deze website zijn alle Boeren van Dordt te vinden.

Boeren van het Eiland van Dordrecht

Boeren van het Eiland van Dordrecht

De Boeren van Dordt is het initiatief van boeren van het Eiland van Dordrecht die de landbouw willen verbinden met de stad Dordrecht. Het Eiland van Dordrecht is een eeuwenoud landbouwgebied dat altijd sterk verbonden is geweest met de stad. Tegenwoordig is het gebied geliefd bij wandelaars, fietsers, sporters, recreanten en Dordtenaren die een ommetje maken.

Boerenproducten in de winkels en horecagelegenheden

De Boeren van Dordt nodigen iedereen uit om te kijken op het boerenbedrijf en te proeven van de boerenproducten in de winkels en horecagelegenheden. De Boeren van Dordt bieden een grote variatie aan producten: verse zuivel, aardappelen, uien, eieren, rundvlees, groenten, paardenmelk-producten, honing, zelfgemaakte jam en chutneys, lamsvlees en nog veel meer.

"Boeren van Dordt: kom langs om te proeven van de landbouw van het Eiland van Dordrecht."

Vereniging Getijdenboerderij Eiland van Dordrecht

Vereniging Getijdenboerderij Eiland van Dordrecht

Alle Boeren van Dordt zijn lid van de Vereniging Getijdenboerderij Eiland van Dordrecht, die het initiatief ondersteunt. Met steun van de provincie Zuid-Holland en de EU zetten we ons in voor natuur en landbouw op het Eiland van Dordrecht via de volgende zaken:

  1. Het opzetten van een praktijkcentrum voor recreatie, educatie en coördinatie in combinatie met proefakkers en monitoring;
  2. Het ontwikkelen van nieuwe korte ketens voor nieuwe teelten die zijn gericht op een klimaat-slimme akkerbouw en het sluiten van kringlopen;
  3. Het inventariseren van de stofkringlopen van infields en outfields op het Eiland van Dordrecht voor een beheerplan dat is gericht op een integraal en circulair landschapsbeheer van landbouw- en natuurgebieden;
  4. Het opzetten van een gemeenschappelijke organisatie voor de kringlooplandbouw, regionale voedselketens en een praktijkcentrum volgens de ontwerpprincipes van de commons.

De Vereniging Getijdenboerderij Eiland van Dordrecht wordt ondersteund met POP3-subsidie. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.